İdrar kaçırma için ilaç tedavisi

İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve neyin sebep olduğuna bağlıdır. İdrar kaçırmayla kendi başına üstesinden gelme tedavileri (bakınız İdrar Kaçırmanın Yönetimi) çoğu zaman ilaç tedavisiyle birleştirilir. Doktorunuz ile birlikte hangi ilaç tedavisinin sizin için en uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri (MRA), mirabegron ve östrojendir. Diğer ilaçlar arasında desmopressin ve duloksetin yer alır.

Muskarinik reseptör antagonistleri

Muskarinik reseptör antagonistleri (MRA) sıklıkla sıkışma tipindeki idrar kaçırmayı (UUI) tedavi etmek için kullanılan bir grup ilaçtır. Bu ilaçlar, mesane duvarındaki kası gevşeterek UUI’yı kontrol etmeye yardımcı olur. Mesane duvarını kasarak mesanenin boşalmasına neden olan istemsiz sinir iletimlerini engeller. Sonuç olarak ani, kontrol edilemeyen mesane kontraksiyonları daha az sıklıkla görülür. Kaş gevşemesi nedeniyle mesanenin idrar tutabilme kapasitesi de artar. Bu işeme ihtiyacını azaltır.

MRA, nokturi olarak bilinen geceleri sık idrara çıkma durumunu tedavi etmek için de kullanılabilir.

MRA stres tipte idrar kaçırma (SUI) için genellikle etkili değildir, çünkü bu durum genellikle detrusor kasının aşırı aktivitesinden kaynaklanmaz.

MRA’nın birkaç çeşidi bulunmaktadır:

 • Oksibutinin
 • Tolterodin
 • Darifenasin
 • Solifenasin
 • Trospium klorid
 • Fesoterodin
 • Propiverin

MRA’nın çoğu hap olarak alınır. Bazıları günde 1 kez alınır ve 24 saat boyunca etkilidir. Diğerleri günde bir defadan fazla alınır, etkileri hızlı başlar ve kısa sürer. Oksibutinin, krem ve deri üzerine yama uygulama olarak da kullanılabilir.

MRA’nın hızlı salınım gösteren formları, sadece belirli zamanlarda, örneğin gece idrar kaçırma olan durumlarda faydalı olabilir. Bunlar ayrıca ilacı sadece seyahat gibi özel durumlarda alarak idrar kaçırmayı yönetmenize yardımcı olabilir. Hızlı salınım gösteren MRA yavaş salınımlılara göre daha fazla yan etki gösterir.

MRA’nın yan etkileri genellikle hafiftir. Bunlar ağız ve göz kuruluğu, kabızlık, işeme güçlüğü, bulanık görme, baş dönmesini içerir. Yaşlılıkta MRA hafızada bozulma ve bilinç bulanıklığına neden olabilir. Özellikle oksibutinin bu etkileri olabilir.

Mirabegron

Mirabegron bir Beta-3 reseptor agonistidir. Bu ilaç mesane kasınızı gevşetir, mesanenizin idrar tutabilme kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle daha az idrar yapma ihtiyacı hissedersiniz. Mirabegron, MRA idar kaçırmanızı iyileştirmediğinde bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca, MRA’ nin rahatsızlık verici yan etkileri olduğuna ve cerrahi istemediğinizde yardımcı olabilir. Mirabegronun yan etkileri genellikle hafiftir ancak uzun dönem yan etkileri belirsizdir.

Östrojen

Östrojen hormonu kadınlardaki idrar kaçırmada önemli rol oynar. Östrojenin kan akımını iyileştirdiği ve sinir fonksiyonlarını artırdığı bilinmektedir. Ayrıca, üretra ve vajinadaki dokuların gücünü ve esnekliğinin sürdürülmesine de yardımcı olur. Kadınlar yaşlanınca daha az östrojen üretir. Düşük östrojen seviyeleri vajinal kuruluğa neden olabilir, mesane ve üretrayı etkileyebilir. Bu mesane kontrolü ile ilgili problemlere katkıda bulunabilir.

Lokal östrojen tedavisi idrar kaçırma yakınması olan ve daha önce menopoza girmiş kadınlarda önerilebilir. Tedavi vajinal krem veya vajinal halka ya da pezer etrafından salınım tarzında uygulanabilir.

Vajinal östrojenin SUI’yi tamamen tedavi ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır ancak UUI’yı iyileştirebilir. Vajinal krem doğru kullanıldığında genellikle yan etkilere neden olmaz. Vajinal östrojen tedavisinin ideal olarak ne kadar sürdürüleceği bilinmemektedir ve uzun dönem yan etkileri hala araştırılmaktadır.

Desmopressin

Desmopressin böbreğin ürettiği idrar miktarını sınırlar. Bu ilaç gece idrara çıkma ihtiyacını azaltır. Desmopressin sık idrara çıkmayı ve sıkışma semptomlarını iyileştirir, fakat idrar kaçırmayı iyileştirmez ya da tedavi etmez. İlacın uzun süreli kullanımı önerilmez.

İlaç tablet, nazal sprey, ağızda eriyen tablet şeklindedir, yatmadan hemen önce alınır. İlaç 4 saat boyunca etkilidir.

Desmopressin su tutumu nedeniyle kan sodyum seviyelerinde düşmeye neden olabilir. Bu nedenle genellikle tedavi öncesinde ve tedavi sırasında size kan testi uygulanır. Daha nadir yan etkileri; baş ağrısı, bulantı, ishal ve karın ağrısıdır. Desmopressini nazal sprey şeklinde alırsanız burun tıkanıklığı ya da burun kanaması yaşayabilirsiniz. Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzun bütün tıbbi hikayenizi ve kullandığınız ilaçları öğrenmesini sağlayın.

Duloksetin

Duloksetin orta ve şiddetli idrar kaçırmada iyileşme sağlamak için kullanılabilir fakat kesin tedavi sağlamaz. İlaç sfinkter kasını güçlendirir ve idrar kaçağına neden olan istemsiz sinir sinyallerini azaltır. Sfinkter kasını mesaneden gelen basınca karşı daha dirençli yapar.

Duloksetinin etkileri sadece geçicidir. Birçok kişi ilacı kullanırken yan etkilere maruz kalır. En sık yan etkiler; bulantı, kusma, ağız kuruluğu kabızlık yorgunluk ve uyuma güçlüğüdür. Bu tedavi ile ilgili sorularınızı üroloji doktorunuzla tartışabilirsiniz.


Bu makale uroweb.org ‘dan referans almıştır.
Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •