Başlangıçta mesanenin bakteriyel bir enfeksiyonunu andırır, fakat antibiyotiklerin etkisi yoktur.

Karakteristik semptomları: ağrı, acil işeme isteği ve sık işemedir. Mesane doldukça ağrı artar; işeme genellikle ağrıyı azaltır ve rahatlık hissi verir; karnın alt bölümünde (pelviste), bazen sırt bölgesinin alt kısımlarına yayılabilen ağrı; kasıklarda ve uyluk bölgelerinde de ağrı hissedilebilir. Kadınlarda, ağrı vaginal; erkeklerde ise peniste, testislerde, skrotumda ve perinede olabilir.

Her iki cinsiyette de uretral ağrı idrar yolu boyunca olabilir.

Sürekli ve yoğun bir şekilde işeme isteği, geceyi de kapsayan sık işeme hali olabilir.

Ağrı mesanede yanma hissi gibi, mesane ya da çevresinde spazm şeklinde veya batar tarz bir vaginal ağrı şeklinde olabilir ya da mesanede bir basınç şeklinde hissedilebilir. Ağrı sürekli ya da aralıklarla gelebilir.

Ağrı tüm pelvik tabana, alt karın bölgesine, makata ve sırtın alt bölümlerine yayılabilir.

Semptomlar aniden, görünür hiçbir neden olmaksızın veya bazen bir operasyonu takiben (özellikle kadınlarda), histerektomi ya da başka bir jinekolojik operasyon sonrası, doğumun ardından veya mesanenin ciddi bir bakteriyel enfeksiyonu sonrası ortaya çıkabilir.

Semptomlardaki spontan alevlenmeler ve iyilik halleri interstisyel sistitin karakteristik özelliklerindendir.

Birçok kadın semptomlarının âdet öncesi ya da menopozda arttığını saptamışlardır. Cinsel ilişki hem kadın hem de erkek için ağrılı, hatta bazen olanaksızdır. Birçok hasta IC semptomlarının duygusal ya da fiziksel stresle arttığını görmüştür. Fakat stresin IC nedeni olduğunun ispatlanmadığını belirtmek gerekir. Sürekli bir acil işeme isteği çalışma, gezi, arkadaş ziyareti veya basit bir alışverişe dahi engel teşkil edebilir.

Ev dışındaki hayat “Acaba bir sonraki tuvaleti nerede bulurum? ” sorusuyla yaşanır. Birçok yönleriyle ciddi şekilde araştırılmasına rağmen, İnterstisyel sistit nedeni henüz bilinmemektedir. Giderek artan bir görüş IC’nin tek bir nedeni olmadığı, alerjik, immünolojik, nörovaskuler, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, hatta çevresel faktörler gibi birçok değişik nedenlerden kaynaklanan mesane duvarının enflamatuar cevabıyla oluşan bir multifaktöriyel sendrom olduğudur.

Birçok teori vardır ancak henüz cevaplar bulunamamıştır. Hastalığı şifayla sonlandıracak bir olanak henüz bulunamamıştır, sadece semptomları azaltmak mümkün olmuştur. Tedavi kişisel olabilmekte, hiçbir tedavi yöntemi tüm IC hastalarında eşit etkinlikte olmamaktadır.

Tedavi yöntemleri oral ilaçlar, mesane instilasyonları, mesane distansiyonu, nöroelektrik stimülasyon, laser tedavileri veya değişik cerrahi teknikleri kapsamaktadır.

IC ayrıca eklem ve kas ağrıları, yorgunluk, gastrointestinal rahatsızlıklar, fibromyalji, alerji ve ilaç intoleransı ile birlikte olabilmektedir. İnterstisyel sistit artrit, SLE, Sjögren sendromu ve tiroid rahatsızlığı olan kişilerde normal kişilerden daha fazla görülmektedir.

 

 

KAYNAKLAR

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iufnhy/article/download/1023004756/1023018527

http://www.turkurolojidergisi.com/sayilar/24/buyuk/320-3241.pdf

http://cms.galenos.com.tr/FileIssue/18/678/article/KIUB_2_1_29_34.pdf

http://www.uroturk.org.tr/urolojiData/Books/240/kontinans-ve-norouroloji-bulteni-ekim-2014.pdf

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •