FleksiblÜreterorenoskopi (RİRC, RetrogradİntraRenal Cerrahi)

 

Tanım

cenkgurbuz FleksiblÜreterorenoskopiİngilizce “Flexible” kelimesi kıvrılabilir, bükülebilir anlamına gelmektedir. Üreter, böbrekte oluşan idrarı böbrek havuzundan (pelvis) idrar torbasına taşıyan ince kanala denilmektedir. Endoskopi kelimesi yine İngilizce dilinde “Endoscopy” kelimesinden vücut içindeki bir organa teleskop vasıtasıyla bakma, gözleme anlamına gelmektedir. Bu üç kelimenin birleşmesinden oluşan “ FleksiblÜreterorenoskopi “ Kıvrılabilen çok ince bir teleskop vasıtasıyla, vücuda hiçbir delik açmadan, idrar kanalından üreter ve böbrek içine girilmesi ve buradaki taş ya da tümörün lazer yoluyla kırılması ya da alınmasını içermektedir

Fleksiblüreterorenoskopi kullanılarak böbreğin içindeki tüm odacıklara rahatlıkla girilebilmekte ve içerisi görülebilmektedir.

 

 

Flexibleüreteroskopi ne amaçla yapılır ?

 1. Böbrek içi yerleşimli taşlar
 2. Böbrek kanalı başlangıcında yerleşimli zor taşlar
 3. Böbrek ve böbrek kanalında kanamaya neden olabilen lezyonların saptanması ve tedavisi

 

cenkgurbuz FleksiblÜreterorenoskopi2

Gelişen teknolojilerin yardımı ile gövdesi kıvrılıp, bükülebilen, ucu yönlendirilebilen çok ince, flexibleüreteroskop adı verilen cihazlarla, idrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmium lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi işlemidir..Flexibleüreteroskopik taş kırılmasında taş kırma yada lezyonların yakılmasında holmium lazerin kullanılması en büyük gelişme olmuştur.

 

 

Flexibleureteroskopi nasıl yapılır?

Hastaya bir kesi yapılmadan, üretra adını verdiğimiz idrar kanalından girilir. İnce bir kılavuz tel yerleştirilirve üstünden accesssheet adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexibleüreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 230 mikron kalınlığında lazer teli flexibleüreteroskopun içinden ilerletilerek taşa direk teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş kırılır.

 

Flexibleüreteroskopik taş tedavisinin, Şok dalga ile taş kırma ( ESWL ) yöntemine üstünlüğü nedir?

ESWL(Şok dalga ile taş kırma) uzun yıllardır böbrek taşlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Bununla birlikte taş tedavi seanslarının uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki taşlarda (böbrek alt kaliks taşlarında başarısı %40-60) başarısız olması ve ESWL sonrası geride taş parçacıklarının kalması gibi istenmeyen yan etkilerinden dolayı, Flexibleüreteroskopi daha etkili bir çözümdür. Günümüzde ESWL ile kırılamayan taşlarda birinci seçenek Flexibleüreteroskopidir. Ayrıca 1. 5 cm altındaki alt pol taşlarında, ESWL nin başarısızlığı nedeniyle ilk seçenektir.

 

Flexibleüreteroskopik taş tedavisinin avantajları nelerdir? 

 • En büyük avantajı yüksek başarısıdır. (% 90–96)
 • Böbreğe doğal yoldan girildiği için, perkütan ve açık cerrahi gibi yöntemlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmamaktadır.
 • Yapılan çalışmalarda böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybına yol açmadığı saptanmıştır.
 • Kanamaya yol açmamaktadır. Bu nedenle kanama eğilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexibleüreteroskopiye büyük avantaj sağlamaktadır
 • Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride taş oluşumuna zemin hazırlayacak küçük parçacıklar kalmaz.
 • Pelvik ve at nalı böbrek gibi, doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir.

 

En büyük avantajlarından biri de hem üreter hemde böbrek taşına aynı anda müdahele edilebilmesidir. Üreter taşının üreteroskopi ile tedavisi sırasında aynı tarafta, tedavi gerektiren böbrek taşı olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki taş alındıktan sonra, aynı taraf böbrekteki taşta alınabilir ve böylelikle hasta tamamen taşsız hale getirilebilir. Benzer şekilde her iki böbreğinde de tedavi gerektiren taşları olan hastalarda aynı seansta her iki böbrekteki taşlar flexibleüreteroskopi ile temizlenebilir.

 

Hastanede yatış süresi nedir?

İşlem sırasında kanama olmadığı, vücut da herhangibir kesi yapılmadığı ve delik açılmadığı için hastanın normal aktivitesine dönüşü kısadır. Aynı gün ya da ertesi gün içinde taburcu olabilir.

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •