LAZER Yardımlı Prostat Tedavisi

Prostat büyümesi olan erkeklerde zaman içinde birçok ameliyat yöntemleri geliştirilmiş ve son yıllarda kapalı (endoskopik) yöntemler, açık ameliyatların yerini almıştır.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda herhangi bir kesi ve dikiş olmamakta, hasta daha çabuk iyileşmekte ve normal hayatına daha çabuk dönmektedir. Kapalı ameliyatlar arasında, prostat dokusunun penisten girilerek küçük parçalar halinde kesilerek dışarıya alındığı Transüretral Prostat Rezeksiyonu “TUR-P” ameliyatı uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ancak bu operasyon sonrasında ortaya çıkabilen, kanama, TUR sendromu gibi bazı problemler nedeniyle hastalarda daha az komplikasyonlara yol açan ve daha etkili olabilecek kapalı ameliyat yöntemleri araştırılmış ve geliştirilmiştir.

prostat-lazer-tedavisi

Son yıllarda lazer kullanımı tıbbın birçok alanında yaygınlaşmış ve günümüze kadar birçok lazer türleri prostat ameliyatlarında kullanılmıştır. Bu amaçla en son olarak Greenlight (Yeşil Işık) lazer yöntemi kullanılmaktadır. Greenlight lazer enerjisi aslında kandaki hemoglobin tarafından emilmekte ve prostat dokusu ile beraber kan damarlarını da buharlaşmaktadır. Bu yüzden işlem sırasında kanama yok denecek kadar az görülmektedir.

 

Greenlight Lazer Operasyonunun Uygulanması

Operasyon genel anestezi altında veya lomber anestezi ile (genel anestezi vermeden bel bölgesinden yapılan bir iğne ile) yapılabilmektedir. Çok riskli hastalarda lokal anestezi yöntemleri de kullanılabilir. Hastanın idrar yolundan (Üretra) özel bir aletle (sistoskop) girilerek mesane ve prostat görülmekte, aletin içinden sevkedilen lazer probundan çıkan ışınlarla prostat buharlaştırılmaktadır. Lazer ışınıyla prostat dokusunun ani buharlaştırılması sonucu idrarın rahat akışına izin verecek bir kavite (boşluk) oluşturulmaktadır.

Greenlight Lazer’in Avantajları

  • Aspirin, coumadin benzeri kan sulandırıcı ilaçları alan hastalarda ilaçları kesmeden uygulanabilmektedir
  • Kanama miktarı yok denecek kadar azdır. Greenlight lazer işlemi esnasında prostatın buharlaşan kısmının altında bir de pıhtışma alanı oluşmaktadır. Bu yüzden işlem sırasında ve sonrasında kanama hemen hemen hiç olamamaktadır.
  • Kısa kateter takma süresi: Greenlight lazer operasyonunda diğer operasyonlara oranla kateter süresi ve yatış süresi daha kısadır (24 saat ).
  • Hastanede kalış süresi çok kısadır
Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •